ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η εταιρεία δεσμεύεται για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και έχει υιοθετήσει διαδικασίες οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που έχουν προσκομισθεί από αυτούς μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, τηλεφωνικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Τα δεδομένα των χρηστών προστατεύονται από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, κακή χρήση ή απώλεια και αλλαγή ή καταστροφή. Η ασφάλεια της σύνδεσής σας είναι υψηλή διότι χρησιμοποιείται η τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer) η οποία στηρίζεται στην κρυπτογράφηση δεδομένων μέσω ενός μοναδικού κλειδιού μεταξύ του χρήστη και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Για την σωστή προβολή, λειτουργία και ασφάλεια του χρήστη κατά την επίσκεψη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα χρησιμοποιείστε τις τελευταίες εκδόσεις των φυλλομετρητών (browsers) Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge.